Programski elaborati za radio stanice

Ako učestvujete za dozvolu za pružanje medijske usluge, programski elaborat je jedan od najvažnijih dokumenata koje ćete biti u obavezi da priložite. 


Forma i sadržaj

Ne postoji propisana zakonska forma u kojoj se programski elaborat dostavlja. Praksa je pokazala da se u tekstu javnog konkursa navode samo najvažnije stavke koje je potrebno da elaborat sadrži, i da su zahtevi na svakom konkursu nešto drugačiji (u odnosu na prethodne konkurse). 

Zakonski okvir

Izrada programskog elaborata je zasnovana na Zakonu o elektronskim medijima, Pravilniku o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa, i ostalim javno dostupnim dokumentima (poput rešenja o dodeli dozvola za pružanje medijske usluge na prethodnim konkursima).

Garancija?

Važno je da znate da je Savet REM zakonski ovlašćen da procenu programskih elaborata izvrši (i frekvenciju dodeli) metodom koja je slična slobodnom sudijskom uverenju u sportskim mečevima. Bez obzira da li ćete programski elaborat napisati sami, ili angažujete nas ili nekog drugog da to uradi u vaše ime, nema nikakve garancije da ćete "proći" na konkursu i dobiti dozvolu za rad.

Iskustvo i reference

Za početak, naša radio stanica (pravno povezano lice) dobila je dozvolu za rad na osnovu elaborata koji smo izradili za sopstvene potrebe. Nakon toga, programske elaborate smo uslužno izrađivali za više drugih radio stanica.

Naša ponuda

Izrada programskog elaborata sa kojim možete da konkurišete za dobijanje dozvole za pružanje medijske usluge

Rokovi

Konsultacije u roku ne dužem od 3 radna dana nakon potpisivanja ugovora, izrada preliminarne verzije elaborata u roku ne dužem od 7 radnih dana. Revizija (od REM u toku trajanja konkursa može da stigne takav zahtev), uključena je u cenu.

Cena usluge

Cenu usluge određuje zona pokrivanja za koju konkurišete, i da li već imate pripremljenu preciznu programsku šemu svoje radio stanice (ako nemate, pogledajte sekciju Pokreni novi radio).

 Kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja, nedoumice i neobavezujuću ponudu.