Treninzi, paneli i prezentacije na temu radija i poslovanja radio stanice

Trening

Treninge za vaše osoblje možemo da organizujemo u prostoru koji sami obezbedite, ili u našoj partnerskoj radio stanici, u realnim uslovima proizvodnje dnevnog radijskog programa. Prezentacije možemo da održimo u vašoj radio stanici ili firmi, ali i na bilo kakvoj vrsti stručnog medijskog skupa ili u okviru bilo kakvog medijskog projekta.

Evo užeg izbora sadržaja koje možemo da realizujemo:

Klijent, ili pacijent?

Redovna praksa sa vanredno teškim klijentima...

U okviru jednodnevnog treninga/prezentacije/radionice, vaši ljudi će na konkretnim primerima naučiti kako da uspostave i održe saradnju sa klijentima koji postavljaju nerealne zahteve. Ovaj sadržaj je moguće realizovati i na stručnim skupovima, u formi panela ili radionice u trajanju od 60 do 120 minuta.

Šest pravila za vrhunski reklamni spot

Vodič za pisanje senarija za spotove koje će obožavati i klijenti, i slušaoci

Ovaj jednodnevni ili dvodnevni trening/radionica, kroz puno konkretnih primera, praktičan radi i vežbe, vodi polaznike kroz kompletan proces pisanja teksta za reklamne spotove, od trenutka kada agent prodaje donese beleške sa terena. Moguća je i realizacija prezentacije/radionice u trajanju od 60-120 minuta, za stručne skupove.

Samoodrživi lokalni radio

Kako da lokalna radio stanica preživi plivajući u bazenu prepunom velikih ajkula

Trening koji u jasnim koracima precizira šta bi i na koji način lokalna stanica na siromašnom tržištu trebalo da uradi sa svojim programom i strategijom prodaje, da bi opstala i poslovala samoodrživo. Ovaj sadržaj je moguće realizovati i u formi panel diskusije ili prezentacije na stručnim skupovima (u trajanju od 60-120 minuta).

Kako da i vaša produkcija zvuči vrhunski

Mikrofon od 100€ i dobra volja su sve što vam je potrebno

Jednodnevni trening koji na konkretnim primerima demonstrira kako da radio stanica, uz investicije koje ne prelaze 100 EUR, proizvodi sadržaje koji će zvučati neverovatno kvalitetno i dobro. Realizacija ovog sadržaja moguća je i u formi prezentacije/radionice, u trajanju od 60-120 minuta, za stučne skupove.

Terenski studio za 1 EUR

Pametni telefoni u funkciji vrlo dobrog, čak odličnog terenskog studija

Na jednodnevnom treningu, po principu learning-by-doing (učenje kroz rad) vaši novinari će naučiti koje aplikacije da instaliraju, i kako da koriste pametni telefon kao terenski studio. Ovaj sadržaj je moguće realizovati i u formi dvočasovne prezentacije/radionice, za potrebe stručnih skupova.

Njegovo Veličanstvo Slušalac

Zašto slušalac (više) nije spreman da kupi rog za sveću, čak ni ako su uslovi povoljni

Panel (ili prezentacija) koji na konkretnim primerima poredi sadržaje koji su dostupni prosečnom slušaocu, sa onima koje mu nudi prosečna radio stanica. Veoma korisno za određivanje pravilne pozicije radio stanice na medijskom tržištu. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na stručnim medijskim skupovima ili medijskim festivalima.

Stanicu biram po muzici

Izbor muzike kao odlučujući faktor za slušanost stanice

Prezentacija ili panel diskusija o ključnom uticaju muzičkog formata na tržišnu poziciju radio stanice. Opciono – analiza muzičkog programa odabrane radio stanice (ili uporedna analiza više njih). Gde stanice najčešće greše, i kako da isprave te greške. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na stručnim skupovima i medijskim festivalima.

Automatizacija emitovanja: besplatna rešenja

Da li je besplatno rešenje zaista najpovoljnije?

Dvočasovna prezentacija o konfiguraciji automatskog emitovanja radio programa, uz korišćenje besplatnih softverskih rešenja. Da li se besplatan softver automatski isplati samo zato što je besplatan? Koje su najveće prednosti, a koje mane?. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na stručnim skupovima.

Tradicija kvaliteta - jinglovi iz 20. veka

Zvuk je lična karta radija. Neke su odavno istekle.

Prezentacija ili panel koji, analizom primera iz prakse, ukazuje na najčešće greške u identifikaciji stanice, i predlaže kako da se zvuk modernizuje. Kako izbeći da stanica zvuči kao da je ostala zarobljena u prošlosti, i da li je politika sam-svoj-majstor održiva. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na stručnim skupovima.

Prodavac, scenarista, spiker; koliko osoba vidite?

Ko prodaje, ko piše tekstove, ko snima, a ko montira reklame...

Dvočasovna prezentacija ili panel koji, kroz analizu tipičnog primera, prati put pisanja teksta i snimanja reklamnog spota za klijenta, i analizira kako će taj spot uticati na kvalitet ukupnog programa i tržišnu poziciju stanice. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na medijskim festivalima, stručnim ili sličnim skupovima.

Surova realnost: radio sa minimumom ljudi

Kako izvući maksimalan kvalitet uz minimum angažovanih ljudi

Dvočasovna prezentacija ili panel koji analizira realne potencijale i mogućnosti radio stanice u situaciji kada raspolaže minimalnim brojem ljudi, i predlaže moguća rešenja čiji glavni ciljevi su maksimizacija prihoda, i (ponovno) angažovanje većeg broja ljudi. Ovaj sadržaj je prvenstveno namenjen za realizaciju na stručnim skupovima.

Panel, radionica ili seminar prema vašim upitima?

Javite se, objasnite šta vam je potrebno, i pripremićemo poseban sadržaj.

Obuka za vaše ljude? Stručni skup? Projekat koji doprinosi unapređenju profesionalnih standarda? Medijski festival? Priprema prezentacije vaše stanice klijentima povodom godišnjice ili nekog sličnog važnog datuma? Medijski ili neki drugi festival? Javite se, i pripremićemo odgovarajući sadržaj spram vaših potreba.