Programski elaborat

Izrada programskih elaborata za radio stanice

Programski elaborat je ključni deo dokumentacije sa kojom radio stanica konkuriše na javnim konkursima za dodelu dozvole za pružanje medijske usluge, i njegov značaj u konkursnoj dokumentaciji valja shvatiti veoma ozbiljno. Ne postoji precizno propisana forma u kojoj se elaborat dostavlja. Nema obrasca, formulara koji je potrebno popuniti, niti detaljnih instrukcija šta sve treba da sadrži. Iz programskog elaborata radio stanice koja konkuriše za dozvolu za pružanje medijske usluge, Savet Regulatornog tela za elektronske medije bi trebalo da dobije jasnu sliku o tome kakav program radio stanica želi da emituje, da bi poređenjem elaborata mogao da donese odluku kome će dozvola biti dodeljena. Molimo vas da imate u vidu činjenicu da se programski elaborati ocenjuju, pojednostavljeno rečeno, metodom “slobodnog sudijskog uverenja”, i da nikakve garancije za uspeh na konkursu nema. Ako stanica dobije dozvolu, programski elaborat je njen sastavni deo. U prevodu, ne možete konkurisati kao radio stanica koja 24 sata emituje obrazovni program, pa se veče pred početak emitovanja predomisliti, i emitovati narodnu muziku sa čestitkama i pozdravima.

Opciono, pored elaborata, možemo vam pripremiti i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

Cena usluge izrade programskog elaborata i pripreme konkursne dokumentacije direktno zavisi od toga da li, kao radio stanica u nastajanju, tačno znate šta želite da emitujete (odnosno, da li ste već pripremili preciznu programsku šemu), ili imate samo okvirne ideje o tome kako će vaš program izgledati. Ako još uvek niste doneli konačne odluke, bacite pogled i na ponudu FM Radio u paketu, gde ćete videti naš predlog kako da svoje planove realizujete na brži, lakši, efikasniji i povoljniji način.

Za sve ostale informacije, kontaktirajte nas e-mailom ili telefonom.