AdMaster
AdMaster - traffic scheduling software

Ovo je AdMaster. Pomoći će vam da brzo i lako upravljate reklamnim blokovima.

Da biste pustili reklamu klijenta u program, pomoć dežurnog tehničara više nije potrebna. Uz pomoć ovog jedinstvenog softvera, svaki agent prodaje može bukvalno za par minuta samostalno da pokrene, izmeni ili zaustavi reklamnu kampanju. Softver koji koristite za emitovanje će automatski preuzeti novi raspored reklama, a Vama, kao vlasniku stanice, stići će e-mail izveštaj o tome šta je urađeno.

Okruženje u softveru je na srpskom, hrvatskom, engleskom, španskom, mađarskom ili italijanskom a može da bude i na Vašem jeziku. Obuka nije potrebna: svako će se snaći bez problema.

Detaljnije informacije su OVDE.